URBAN CULINARY SCHOOL

Home of future chefs

תברואת מזון

כתבה מאת שמואל מולדובן
תברואת מזון בבתי עסק

תברואת מזוןרבים נוטים לחשוב בטעות שמקצוע תברואת מזון ומקצוע הסניטריה זהים. אך אם מדקדקים מבינים שאין ממש קשר בין המקצועות כי מקצוע הסניטריה עוסק בררובו בסיוע לצוותי בתי החולים בתפקידים כללים שאינם רפואיים ואילו מקצוע תברואת מזון עוסק בעצם בניקיון ובהיגיינה היום יומית של כול אחד מאיתנו. למקצוע התברואה בבתי עסק ליצור מזון יש חשיבות רבה כי הוא עוסק בעצם בתנאי הניקיון וההיגיינה של היצור.

מזון, טעים ומרהיב ככול שיהיה, שווה כקליפת השום אם יהיה מזוהם בחיידקים, שמרים ועובשים או שיהיה מזוהם בחומרים כימיים, או נגוע בגופים זרים. אף אחד אינו שש לקבל קילקול קיבה בגלל ריבוי חיידקים במזון או הרעלה בעקבות נוכחות של חומרים כימיים במזון או ניתוח במקרה של בליעת חפצים זרים במזון ועל מנת שכול אלו ועוד לא יקרו במטבח חייבים לנהל את תברואת מזון במטבח באמצעות נהלי עבודה ובקרה מתמדת על תנאי היצור.

לקוחות רבים יגידו שכשהם הולכים למסעדה, הם נכנסים תחילה לשירותים ואם הניקיון בהם לא נראה להם מספיק איכותי הם מדירים את רגליהם למסעדה אחרת, מתוך הבנה שאם כך נראים השירותים לבטח המטבח החדר שבו מיצרים את המזון נראה דומה במקרה הטוב וגרוע יותר במקרה הרע.

תברואת מזון ובעלי עסקים ליצור מזון
בעלי עסקים שיוצרים מזון מבינים את חשיבות תברואת המזון וההיגיינה של המטבח, הציוד והעובדים מעסיקים תברואנים המתמחים במזון שמבצעים פיקוח והדרכות שוטפות כיצד לייצר את המזון בתנאי תברואה נאותים כהגדרת משרד הבריאות.

חשוב לזכור שעבודת היצור במטבחים מוסדיים אינטנסיבית ומתישה ומחייבת טיפול בתחום תברואת מזון והניקיון באמצעות הדרכות עובדים, כן גם של עובדי הניקיון, כי ניקיון הוא מקצוע בפני עצמו ותוכנית ניקיון אופרטיבית מובנת שמותאמת למטבח, תוכנית שישומה תצמצם טעויות ותביא את העסק לרמת ניקיון גבוה.

מצא אותנו

הצטרף אלינו לשידור שלנו